Water is the softest thing.
Yet it can penetrate mountains and earth.
This shows clearly the principle of softness
overcoming hardness.

– Lao Tzu

Vertaling
Water is het zachtste van alle dingen
Toch kan het bergen en aarde doorklieven (door…heen)
Dit laat duidelijk het principe zien dat het zachte
het harde overwint
– Lao Tse